Garantieregeling

De basis van elke vorm van garantie is dat goederen en systemen van ons afkomstig zijn en dat de volledig gefactureerde betaling op normale wijze is ontvangen.

Garantie op geleverde onderdelen: Hierop is de betreffende fabrieksgarantie van toepassing.

Bij garantie betreft dit uitsluitend het gratis leveren of herstellen van ondeugdelijk geleverde goederen. Ter beoordeling van eventuele garantie dient het betreffende onderdeel franco naar ons te worden gezonden.

Systeemgarantie van 10 jaar met dubbele zekerheid

Alle onderdelen van onze systemen worden geproduceerd en gecontroleerd volgens de meest stringente eisen. De radiatorleidingen en de leidingen voor de vloerverwarming worden geproduceerd conform ISO 9002, gecontroleerd door het SKZ en KIWA en of KOMO en voldoen aan alle van toepassing zijnde normen. Hierdoor kunnen wij een Systeemgarantie van 10 jaar verstrekken, waardoor u verzekerd bent van een duurzame installatie met een langdurig woongenot.

Deze garantie is van toepassing op mogelijke lekkage van leidingen, buizen, lasnaden en alle verbindingen die aanwezig zijn in het complete systeem. Een compleet systeem bestaat uit de verwarmingleidingen - radiatorleidingen, soloblokken en/of · verdelerunit en de daarbij behorende koppelingen. Ingeval van schade, die te wijten is aan een productiefout, verplichten wij ons om dit geheel kosteloos te herstellen of te vervangen.

Gevolgschade

De gevolgschade is de schade die ontstaat door het verwijderen en vervangen van leidingen ten gevolge van een fout bij de fabricage van deze leidingen. Naast de systeemgarantie is de aansprakelijkheid ten aanzien van de gevolgschade voortvloeiende uit de garantieverplichtingen gedekt bij een verzekeringsmaatschappij overeenkomstig de wettelijke normen.

1) Voor eventuele gevolgschade veroorzaakt door leidingsystemen is door de fabrikant een wereldwijde verzekering afgesloten voor een bedrag van US $ 5,000,000.00 per gebeurtenis / jaar.

Onderdelen

Op de aan of op de Soloblokken en verdelerunit gemonteerde onderdelen zoals thermostaten, ventielen, thermometers en de circulatiepomp is de normale fabrieksgarantie van toepassing.

Uitgesloten

Schade door het plaatsen van onderdelen in opstellingen waarvoor deze niet zijn ontworpen. Schade veroorzaakt door niet van ons afkomstige onderdelen en/of door ondeskundige handelingen. Schade door het niet opvolgen van montageadviezen en/of verkeerde montage.

Looptijd

Voor de ingangsdatum is de factuur van het systeem bepalend. Bewaar daarom deze factuur.